MasPro BV

Met reeds 14 jaar ervaring in de algemene schrijnwerkerij, hebben wij ons gespecialiseerd in massieve houtprojecten.
Gevelbekledingen, poorten, binnendeuren, parketten, badkamers, bijgebouwen, …

Maatwerk blijft kunst, elk massief project is uniek. Uw wensen worden gerealiseerd met passie en traditioneel vakmanschap.

Wij zoeken samen met U, de stijl en houtsoort dat bij U past.

Wij werken met eik, afzelia, merantie, padouk, afrormosia, …

Alsook kunnen wij Uw project begeleiden van A-Z, wij werken met vaste onderaannemers, en volgen zelf alle werken op.

Privacy verklaring

MasPro BV

Datum van ingang: 25 mei 2018

Onze privacy-verklaring is onderworpen om u te informeren over onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens, die verkregen werden via de verschillende communicatie kanalen (vb. website, telefonisch, email,…) van MasPro. Het kan voorkomen dat onze privacy-verklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacy-verklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Wie beheert uw persoonsgegevens?

MasPro is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens.

MasPro BV
Beemdenstraat 62
2340 Beerse
België
BTW: BE 0627.689.869

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, emailadres, telefoonnummer en soortgelijke informatie. Deze verwerking is noodzakelijk om u de gevraagde goederen en/of diensten te kunnen leveren, u gepaste offertes te bezorgen en de facturatie te kunnen opstellen van onze geleverde prestaties.

Wanneer bewaren wij uw gegevens?

Door het invullen van uw gegevens op het contactformulier van onze website, geeft u ons de toelating om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieaanvragen, prijs aanvragen, of andere mogelijke informatie die u heeft aangevraagd via het formulier.

Eveneens bewaren wij uw gegevens vanaf dat wij u een offerte gemaakt hebben of dat we effectieve goederen en/of diensten geleverd hebben aan u.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Wij delen de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt niet met derden, tenzij om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?

Wij gebruiken passende maatregelen om de verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage, aanpassingen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, stuurt u een email naar privacy@maspro.be. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.

Welke cookies gebruiken wij?

Om het gebruik van onze website voor u interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij op sommige pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat uw browser is gesloten, weer gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer en bieden ons de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen. U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat u in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien u geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft

Indien u van mening bent dat MasPro uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, stuur dan een email naar privacy@maspro.be